yüklenemedi

Cephe Konservasyon Çalışmaları

Koruma uygulamalarında sıklıkla gördüğümüz cephe konservasyon çalışmaları, çevresel etkenlere yoğun ...

yüklenemedi

Yapı Ürünlerinde Neden Test Uygulanır?

Mühendis ve teknisyenler, yapı ürünleri ve sistemlerini tasarlarken belli teknik özellikleri sağladı...

yüklenemedi

Kültürel Mirasın Korunması

Kültürel mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirilen onarım ve restorasyon çalışmalarında ilk adım ...

yüklenemedi

Malzeme Karakterizasyonu için Taramalı Elektron Mikroskobunun Kullanımı

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (EDS) malzeme karakter...

yüklenemedi

Kerpiç Malzemenin Test Edilmesi

Kerpiç, killi ve uygun toprağın içine saman veya saz türünden bitkiler katılması, su ile yoğurulması...