Tarihi Yapıların Malzeme Karakterizasyon Deneyleri

Ticemlabs, tarihi yapıların korunması ve güçlendirilmesi amacıyla uzman kadrosu, teknolojik olanakları ile tarihi yapıların dokusuna, ihtiyaçlarına uygun olarak sahada, laboratuvarda yarı yıkıntılı ve yıkıntısız yöntemlerle yapıların mekanik özelliklerini belirlemektedir. Tarihi yapıya ait harçların malzemelerinin karakterizasyonunu yaparak yapının özgün karakteristiğine uygun olarak restore edilmesine katkı sağlamaktadır. ticemlabs uluslararası ölçekte akademik olarak kabul görmüş kendi geliştirdiği deney sistemleri, konusunda uzman akademisyenlerden oluşan mimar ve mühendis kadrosu ile tarihi yapıların ihtiyaç duyduğu tüm deneysel çalışmaları gerçekleştirmektedir.