Çok kısa bir surede yapı malzemeleri alanında sektörü yönlendiren bir firma konumuna gelen ticemlabs, sürekli gelişen ve yenilikçi yönüyle dikkat çekmektedir.

Ülkemizdeki yapı malzemesi standardının en üst seviyeye çıkarılması için üniversite bilgi birikimini sanayiye aktarmakta ve üniversite-sanayi köprüsünü sağlam bir şekilde kurmak için var gücüyle çalışmaktadır. Sürekli eğitilen ve becerisi geliştirilen uzman personel ile teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere yönelik kaynakların sağlanarak kalitenin en üst seviyede tutulması, en güncel ulusal / uluslararası standart metotları kullanarak personel arası karşılaştırmalar ve düzenli ara kontroller ile güvenilirliğin sürekli kılınması, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin birlikte uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin azaltılması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır.

Ticemlabs, ISO 17025 standardı gereklerine uygun olarak müşterilerine uluslararası düzeyde hizmet vermektedir.