Dinamik Deneyler

Yapı malzemelerinin ve sistemlerinin tekrarlı yük etkileri altında davranışlarını belirlemek amacıyla yapılan deneylerdir. Dinamik testler, kullanım amacına ve kullanım yerine bağlı olarak tekrarlı yük etkisi altında kalan yapı elemanları üzerinde yoğunlukla gerçekleştirilmektedir. ticemlabs, mekanik ve kimyasal dübeller, rüzgarın tekrarlı yüklerine maruz kalan geçici iş ekipmanları, köprü, viyadük, havaalanı, demiryolu gibi dinamik yüklerin etkin olduğu alanlarda kullanılan malzemeleri, ileri teknolojiye sahip, frekans ve yük kontrollü sistemleriyle dinamik deneylere tabi tutup, uzman kadrosu ile raporlamaktadır.