Durabilite Deneyleri

Yapıların ömrünü belirleyen en temel etken yapıyı oluşturan malzemelerin dayanıklılığıdır. Yapı malzemelerinin bulunduğu ortam koşulları altında zamana bağlı performans kayıplarının ölçümlemesine yönelik deneyler, bu malzemelerin dayanıklılığını belirlemektedir. Bu kapsamda malzemeler, kullanım amacına uygun olarak maruz kalacağı ortam etkilerinin laboratuvar ortamında ilgili standartlar doğrultusunda simüle edilerek deneye tabi tutulmaktadır. Bu deneyler sadece malzeme üzerinde yapılabildiği gibi aynı zamanda birden fazla malzemenin bir araya gelmesi ile oluşan sistemlerin performansının belirlenmesinde de kullanılmaktadır. ticemlabs imkanları dahilinde, donma-çözünme, rutubet, UV, asidik, bazik ortamlarda, bu ortamların ilgili standardının direktiflerine uygun olarak malzemelerin çevrime tabi tutulması işlemi ile dayanıklılık deneyleri gerçekleştirilmektedir.