Sistem Deneyleri

Yapı malzemelerinin özgün karakteristiklerini tanımlamada malzemenin fiziksel özellikleri büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen su emme, su buharı geçirgenliği, kılcal su geçirgenliği, yoğunluk, birim hacim ağırlık tayini, porozite-kompasite tayini gibi deneyler fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla istenen ulusal veya uluslararası standartlara göre yapılıp, ticemlabs ‘ın uzman kadrosu tarafından raporlanmaktadır.